Sagittarius kunye neSagittarius

Ukuhambelana kweSagittarius kunye neSagittarius ngoThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. Sagittarius x

ISagittarius kunye neSagittariusUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo

Xa ucinga ngamaqabane amabini eSagittarius kubudlelwane bezesondo, usenokucinga ngabakwishumi elivisayo ababini abafumana yonke into ehlekisayo. Obu bubudlelwane obunenzuzo, kodwa bunokuba bunzulu kwaye buhlale bufutshane kakhulu. Omabini la maqabane acinga kakhulu, anentanda-bulumko yawo yenkululeko, kwaye atsalwa ngokulula kunye kuthotho lweendawo zokumisa zobusuku obunye okanye izenzo zokwabelana ngesondo eziqhelekileyo ekungekho phawu lunokutsibela kulo. I-Sagittarius isibonakaliso esiguquguqukayo, esenza ukuba bobabini batshintshe kunye neyona nto incinci yengxaki, kwaye ngelixa benelisekile ngamava angenakunqandwa, akhululayo, baya kuhlala besondelene njengoko iingqondo zabo zibavumela.Ingxaki ekunokuthi bajongane nayo kukunqongophala kweemvakalelo nobunzulu kunxibelelwano lwabo. I-Sagittarius ayisoloko iphezulu, kodwa xa kunye nenye iSagittarius, iingqondo zabo zibaphosa kuzo zonke iintlobo zeendlela ezahlukeneyo kwaye akukho ndawo ingako yemvakalelo yokwenene. Basenokuphambana eluthandweni, kodwa basangakwazi ukuzibamba kunxibelelwano lwabo lweemvakalelo. Oku kuya kuba nefuthe kubomi babo bokwabelana ngesondo kwaye kubenze butshintshe njengoko benjalo bobabini. Nangona oku kungayi kuchaphazela ukwaneliseka kwabo ngokubanzi, kusenokuluqhawula ubuhlobo babo bufutshane kwaye kubenze baqonde ukuba kufuneka babe nomntu owahlukileyo.

65%

ISagittarius kunye neSagittariusThembela

Sisiphi isizathu esinokubakho amaqabane amabini eSagittarius ukuba angathembani? Bazijonga njengabanyanisekileyo kwi-zodiac yonke, kwaye baya kuba nako ukuqonda omnye nomnye kule nyaniso. Nangona uphawu lwe Sagittarius utyekele ekuboniseni uthando kubantu abaliqela ngaxeshanye, besonwabela yonke into ngobuninzi, xa ababini bedibene, abayi kukhathazwa. Ekuphela kwesizathu esinokwenzeka somona kunye nokungathembani kolu qhagamshelwano luvela kwezinye izikhombisi zobuqu, kunokuba iiLanga zabo kuphawu lweSagittarius.

99%

ISagittarius kunye neSagittariusUnxibelelwano kunye nengqondo

Uvuyo lolu qhagamshelwano yinto enqabileyo nabani na ithuba lokuziva ngaphandle kweSagittarius kunye nenye iSagittarius. Xa befumana imidla ekwabelwana ngayo kwaye befumanisa iinkolelo zabo ezifanayo, akukho nto ibathintelayo kwiingxoxo ezichulumancisayo nezinomdla ekulula kubo ekugqibeleni ukuba babe yile nto bayiyo. Omnye u-Sagittarius uthanda ngokwenene ukuthetha nomnye, kwaye ngaphandle kokuba kukho imfazwe efihliweyo phakathi kwabo, baya kunqabile ukuba babe nomsindo okanye badideke nantoni na iqabane labo elithethayo.

I-Sagittarius nganye ihlala inabahlobo abazalwa kwisibonakaliso esifanayo seLanga, kuba akukho mntu unokuqonda ubunjani babo, uyayixabisa, kwaye avuse umntwana wabo wangaphakathi njengomfanekiso wabo. Xa la maLanga edibana, uthando lwawo lwezinto azenzayo luyakhula. Okoko nje kungekho sigwebo okanye isidingo sokunyanzelisa ukuthanda kwabo omnye komnye, ixesha labo elichithwe kunye liya kuba nexabiso elimangalisayo kubo bobabini. Olo ncumo ababelana ngalo nabo bonke abantu kulo mhlaba baya kubuyiselwa ngexabiso elifanelekileyo kuphela ngenye iSagittarius.

99%

ISagittarius kunye neSagittariusIimvakalelo

I-Sagittarius luphawu olungasoloko luchazwa njengemvakalelo, kodwa enyanisweni umbusi wabo, uJupiter, ufumana indawo yokuphakanyiswa kwayo kwiCancer, umbusi wazo zonke iimvakalelo. Sisenokuthi injongo yokwenene yeSagittarius nganye kukufumana olu xolo lwangaphakathi lweemvakalelo, ukufumana ikhaya, ngaphandle kokubaleka ubunzima, ukudabuka kunye naluphi na uvakalelo olufuna ukujongana nayo. I-Sagittarius nganye ifuna ukuneliseka kunye nolonwabo, kungekho njongo efihliweyo, ukukhwabanisa, ukunganyaniseki okanye nayiphi na into engcolileyo. Iinjongo zabo zihlala zilungile kwaye banokuncedana ukufikelela kwiinjongo zabo ze-utopian xa bekunye.

Nangona kunjalo, xa aba babini beqala ubudlelwane babo, bayayiqonda ipositivity kunye nethemba ababelana ngalo ngokucacileyo, kodwa oku kubaphakamisela phezulu emhlabeni. Ukuba bondla ukungangqinelani komnye nomnye kwaye kufuneka babaleke kubo nabuphi na ubunzulu kunye nenyani, banokulahleka ngokwenene ekufuneni kwabo uthando. Ingxaki abanayo la maqabane ayikokuswela uthando, kodwa ikwinkxaso yeendlela ezahlukeneyo ezinokubasusa ezintliziyweni zabo. Ngokuqhelekileyo babonakala befuna ukulungelelana ngakumbi ukuze bafumane uthando abalufunayo.

10%

ISagittarius kunye neSagittariusImilinganiselo

Kuyamangalisa ukubukela amaqela amabini eJupiter edlala ngeenkolelo zabo kwaye babelane ngexabiso ngokungathi yeyona nto ixhaphakileyo eMhlabeni. Nokuba bakhubeka kukungavisisani, kukho ithuba elikhulu lokuba bayakuyihleka baze balibale ngayo kwiiyure ezimbalwa. I-positivity yolu ngquzulwano lwe-Suns evuthayo yinto enokoyisa naliphi na ixabiso elibekwe ngaphambili, kwaye baya kuziqhelanisa ngokulula kunye nokufumana ukulungelelaniswa okugqibeleleyo, nangona bengavumelani. Elona xabiso libalulekileyo ababelana ngalo lelo bobabini banikezela kwinkululeko yomoya kunye nokulunga koluntu. Xa befumana le ngongoma ye-utopia ekwabelwana ngayo, akukho nto yimbi eya kuba yinto ebalulekileyo.99%

ISagittarius kunye neSagittariusImisebenzi ekwabelwana ngayo

Banokwenza nantoni na kunye, ukuba bayakwazi ukufumana enye kwenye. Baphazanyiswa ngokulula zizinto ezahlukeneyo ebomini babo kwaye abagxininisi kakhulu kwizivumelwano zabo, befuna inkululeko kunye nokuqonda omnye komnye. Xa bejamelene nobuthathaka babo, obunye babo kukungabi nambopheleleko nokuthembeka, banokucaphuka ngokwenene baze babe nomsindo. Oku akuqhelekanga, kodwa kunokwenzeka kakhulu ukuba omnye wabo akaziboni ekukhanyeni okuyinyani kunokulindelwa kuyo nayiphi na iSagittarius. Eyona nto ingcono la maqabane anokuyenza kukuhamba kunye kwihlabathi liphela, kunye nesiseko sesicwangciso esiza kuhlonitshwa. Alukho olunye uphawu olunokuqonda imfuno yabo yokuhamba, ulwazi, ububanzi kunye nemigama, kwaye le yinto ekufuneka babelane ngayo kwaye bayiphindaphinde xa bekunye.

70%

Isishwankathelo

Omnye weSagittarius uya kuthandana ngokulula nomnye kwaye ubudlelwane babo obunomdla bunokutshintsha ngokukhawuleza. Njengabameli ababini bomqondiso oguquguqukayo, baya kulungelelanisa ngokulula, kodwa batshintshe iimbono zabo kunye neemvakalelo zabo komnye nomnye ngokukhululeka okufanayo. Oku akusoloko kuzisa isithembiso sobudlelwane bexesha elide, kuba akukho qabane libe yiglue elibabambayo. Oku akuthethi ukuba abayi kukonwabela ukuba kunye, bafumane izinto ezininzi abanokwabelana ngazo ngelixa bekunye, kwaye bahleke njengabantwana ngelixa bekwindlela enye. Ukuba bafumanisa ulonwabo lokwenyani lwabantu ababini abachaphazelekayo beJupiter badityanisiwe, banokulahlekelwa ngumdla kubo bonke abanye kwaye bafumane loo ngongoma yebhalansi efunekayo ukuze bahlale bekunye ekuhambeni kwabo ixesha elide bephila.

74%