INkosazana (Iphepha) leKhadi leTarot yeeNdebe

Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x INkosazana (Iphepha) leeNdebe Ikhadi leTarot: INkosazana (Iphepha) leeNdebe
Iplanethi: IVenus
Amagama angundoqo: Ubunono, Ukudala, Vuselela
Isiqinisekiso: Iitalente zam zibonwa kwaye ziyasebenza.
Tsibela ku:
Intsingiselo: Ngokubanzi - Uthando - Umsebenzi - Impilo
Umgca wexesha: Ixesha elidlulileyo - Nikela - Ikamva
Okunye: Ibuyiselwe umva

INkosazana (Iphepha) leeNdebe Intsingiselo

INkosazana (Iphepha) leeNdebe lihlala libonwa njengomntu oneemvakalelo kakhulu kunye ne-naïve, kodwa ngokwenene ibambe amandla amakhulu okudala ngaphandle kothando olunyulu, olufana nolwabantwana, olungenamiqathango. Imeko yayo enamandla kakhulu yileyo apho zonke iimvakalelo zithotywa phantsi kwinqwelo-moya yethu yasemhlabeni kwaye ibonakaliswe, njengoko ingumdibaniso wemvakalelo kaThixo emelwe yiSuti yeendebe kunye nesici soMhlaba zonke iiNkosazana ezimele. Ukusuka kwimbono yenkululeko yokwenyani epheleleyo, isixelela ukuba siyeke ucalucalulo kunye nezithintelo kwaye sivumele iimvakalelo zethu zihambe kungakhathaliseki ixabiso, ngelixa kwangaxeshanye lisikhumbuza ukuba asinakulindela ukuba ihlabathi lonke lilandele isantya sethu okanye thina. ungenzakala. Eli khadi linokutolikwa njengesimemo sokuxhuma iingqondo zethu kunye nokunikina iintloko zethu kancinci ngaphambi kokuba senze isigqibo, kodwa ikwasisimemo sokulandela ubizo lwethu lwangaphakathi kunye nokwenza into entsha, nangona kunjalo ingabonakali kwingqondo enengqondo. Izisa inkuthazo indlela yethu, enye esinokuyisebenzisa ukwenza izinto ebomini bethu zibe ntle njengoko sinqwenela ukuba zibenjalo.Uthando

Ekubeni iNkosazana yeendebe iyaliqonda ikhonkco phakathi kolonwabo lomzimba nolweemvakalelo, kunokusikhokelela kubudlelwane obunempembelelo encinane kakhulu yengqondo okanye yonxibelelwano, kodwa ukondla ngokunzulu kwihlabathi lethu langaphakathi. Isenokunciphisa ukhuseleko lwethu, yalathe koomakazi kunye nemicimbi, amaqabane amatsha, kunye nazo zonke ezo zikhetho ezingezona-smart ngokweemvakalelo esihlala sifundiswa ukuzikhusela kuzo. Nangona engabonisi ukuba iimvakalelo zethu ziya kuhlala zihleli, umele ukubamba impembelelo kunye nonxibelelwano olusulungekileyo olusixhasayo ukuba sikhule.

Umsebenzi

Ukungakhathali kwiinkqubo zokusebenza ukuba azibonakalisi kwimpefumlelo ecocekileyo, iNkosazana yeendebe iya kuthetha ngentetha yobugcisa, ukufota kunye nokudala into entsha ngokupheleleyo kumbindi wentliziyo yethu, kunokuba sifumane umsebenzi olithoba ukuya kwemihlanu. uthando. Iyasikhuthaza ukuba sibheke kwinto ezalisekisayo kwaye yenza inkqubo yethu ingazinzi. Eli likhadi eligqwesileyo ekufundeni kwekhondo lomsebenzi kumagcisa kunye namagcisa azo zonke iintlobo, kunye nabo bakulungeleyo ukutshintsha indlela yabo yobuchwephesha ibe yinto efaneleke ngakumbi ubume babo kunye nobuntu babo obukhululekileyo.

Impilo

Ukuba ufumana iNkosazana yeeNdebe ekufundeni kwakho kwezempilo, ngumyalezo ocacileyo wokuba ubunyani bakho bomzimba bubizwe ziimvakalelo ezicacileyo kwaye ziya kubonwa. Akukho zinjongo zifihliweyo apha kwaye kuyacaca ukuba amanxeba ethu, ukwenzakala kunye neemvakalelo ezingalunganga zizise iintlungu zomzimba wethu okanye nayiphi na ingxaki esinokuba nayo. Ngandlela thile, ukwasisilumkiso sokuba kufuneka silandele iintliziyo zethu okanye kungafuneka sihlawule ixabiso kwinqwelomoya, sibekwe emngciphekweni ngokhetho lwethu olungenaxanduva ngokwaneleyo kumntwana wethu wangaphakathi kunye nezona mfuno zethu zibuthathaka. . Kubonisa ukuba onke amandla asezandleni zethu kwaye sinokuphilisa ngomlingo kwaye sidlulele, njengoko sinokukhetha ukukholelwa ukuba ukuvakalelwa yi-naïve kunye nomntwana.

INkosazana (iPhepha) yeendebe ezibuyiselwe umva

Kwimeko yayo ebuyileyo, iNkosazana yeendebe ithetha ngokungakwazi kwethu ukuyeka iimvakalelo ezinokukhokelela kwiziphumo esinqwenela ukuzifeza. Siqhutywa ziingqondo zethu ezinengqondo kunye nolweyiseko olwanyanzeliswa kuthi ziimeko ezisingqongileyo, asinakukubona ngokwenene oko sinqwenela ukukubonakalisa nokuqonda iintsikelelo ezinokusikhokelela kwindawo esiya kuyo ukuba nje siyazivumela. Kusisikhumbuzo sokuba kufuneka sikhulise iintliziyo zethu kwaye siyeke ukutyhala iimvakalelo phantsi kombhoxo, okanye singonakalisa kakhulu i-physiology yethu xa sivela kwihlabathi lethu elingenangqondo nangona sinokukhetha ukujongana nabo namhlanje.

INkosazana (Iphepha) leXesha leeNdebe zeXesha

Ixesha elidlulileyo -Iindlela ezikhethiweyo zibonwa kunye neNkosazana yeendebe kwixesha lethu elidlulileyo, kuba ubonisa apho sasiyixhasa khona inyaniso yethu yangaphakathi kwaye isibuyisela kwindawo apho yaqala khona. Isenokubonisa ukuba imivumbo endleleni yayiphumeze injongo ekhethekileyo, okanye isenokusikhumbuza ukuba siye sakhetha ukuluncama ubizo lweminqweno yethu enzulu, siphethukele kwinto abaya kukholiswa ngabanye, sicinga ukuba oku kuyasikhusela kuyo nayiphi na iminqweno yethu. intlungu engakumbi.

Nikela - Ngeli khadi okwangoku, amathuba akhona okuthathwa kwaye kufuneka sijike kwingqondo yethu eqhelekileyo ukwakha isakhiwo kunye nesicwangciso esiya kusikhusela kwaye sisixhase kwiinzame zethu. Sikulungele ukulandela ubizo lwethu lwangaphakathi, sinamandla okuqhubeka de injongo ifikelelwe, kodwa sinokufuna umnqonqo kwiinzame zokubonakalisa isiqhamo kwaye siqole ngokwaneleyo ukuze singagilwa kwaye sijulwe endleleni. Ukhona ukuze asazise ukuba sinayo yonke into esiyidingayo kwaye usithumelela iintsikelelo kunye nokholo kwiSiqu esifunekayo ukuze sinyamezele kuyo nayiphi na imicelimngeni endleleni yethu.

Ikamva - Ukuba iNkosazana yeeNdebe ifunyenwe kwikamva lethu, ngumgca ococekileyo wokudibanisa phakathi kweemvakalelo esizaziyo kunye nehlabathi lenene. Ibhengeza imizamo yobugcisa, ukhetho oluya kusisondeza kulwaneliseko lomzimba kunye neentlawulo ezinkulu, kunye nokwenziwa kwezinto zothando kunye nomntu owabelana naye ngengqiqo yethu yokuqonda. Ungoyena nobangela wohambo oluninzi kwaye akazukuzinza kwiinkqubo ezingqongqo kunye nokukhetha okuchasene nentliziyo yethu.